30 01 2020 - Thursday - Ringer 1 & Ringer 2 - Rapid Crossfit